تماس با ما

سه ساعت کار در هر روز 45 هزار تومان در آمد

هر ساعت بین 15 تا 30 هزار تومان در آمد

شغلی مناسب برای دانشجویان و سایر افراد جویای کار

متقاضیان محترم توجه داشته باشید که در هر هفته از بین ثبت نام کنندگان فقط "یک نفر" دعوت به همکاری میشود .

"در هر هفته فقط یک نفر استخدام میگردد"

توجه : این فرم جهت استخدام آقایان میباشد

خواهشمند است جهت ثبت نام ، فرم مربوط در این صفحه را تکمیل نمایید و مبلغ 2 هزار تومان به حساب وب سایت آگهینه واریز نمایید .

مبلغ فوق میبایست از طریق یکی از کارتهای عضو شبکه شتاب واریز گردد .

یادآور میشود در پایان هر هفته از بین متقاضیان محترم فقط یک نفر دعوت به همکاری میگردد.