آگهی ویژه پزشکی و زیبایی - اجاره صندلي - اتاق - تخت